วัดป่าบ้านตาดมอบเงิน 2,000,000 บาทช่วยจังหวัดอุดรฯ สู้โควิด-19

วันที่ 10 พ.ค.64 เวลา  09.30 น. 

          ที่ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พล.ต.พิทักษ์ จันทร์เขียว ผบ.มทบ.24 พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จ.อุดรธานี นายธีระภัทร ผิวสวัสธ์ ปภ.อุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.อุดรธานี รับมอบเงินจากพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อมอบแก่จังหวัดฯ สนับสนุนและป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด-19

         นายฐิดิวัชร์ สุชนวนิช ไวยาวัจกรวัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดโรคระบาดอุบัติใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 มาตั้งแต่ปี 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และแพร่ลุกลามไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก เพียงระยะเวลา 2 ปีเศษทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 155 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 3 ล้านคน สำหรับประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,630 คน มีผู้ติดเชื้อสะสม 56,142 คน เสียชีวิต 22 ราย หากยังขาดความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนภายในชาติ ด้วยมาตรการป้องกันโรคโควิดตามที่ทางราชการและผู้เชี่ยวชาญแนะนำก็ยากที่จะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

          วัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ตระหนักถึงมหันตภัยพิบัตินี้มาโดยตลอด และได้ให้ความร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่รัฐบาล ศบค. หรือจังหวัดกำหนด และเพื่อร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทางวัดป่าบ้านตาด โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาส จึงขอร่วมสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคกับทางจังหวัด โดยบริจาคเงินสมทบให้จังหวัดจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ที่ขาดแคลน ดูแลสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ และดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้

           ด้านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด กล่าวว่า ได้เห็นการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลรักษาประชาชนผู้ติดเชื้อ ก็เห็นใจ เงินบริจาคครั้งนี้จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดที่มาในวันนี้ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ทุกคนมีกำลังแรงใจในการทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน ประชาชนชาวอุดรธานีก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี