อำเภอกุดจับตรวจหาเชื้อ เชิงรุกในชุมชน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

          นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ มอบหมายให้ นางณวรรณ พรมพล ปลัดอำเภอประจำตำบลขอนยู ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติภารกิจตามโครงการ “อุดรธานี  14 วัน แห่งความปลอดภัย”ภายใต้หลัก 4 ก. 2 ป. โดยการตรวจหาเชื้อ (Rapid Test) เพื่อต้องการเก็บกวาดและค้นหาเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดอุดรธานี ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดจับ จำนวนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 50 จังหวัด ประชาชนทั่วไป ตรวจ Rapid test วันนี้ จำนวน 215 ราย