ลงทะเบียนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางเข้ามายังจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 พ.ค. 2564 เวลา 06.00 น.

    สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการตามมาตรการ “เก็บกวาดให้หมด” โครงการ “อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย"
ปฏิบัติงานลงทะเบียนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางเข้ามายังจังหวัดอุดรธานี ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ 1, แห่งที่ 2 และ สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน