ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดร

วันที่ 29 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
      นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดรธานีณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
      โดยมี นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ นางศิริโฉม หมั่นนอก ภริยานายอำเภอบ้านผือ/สมาชิกกาชาดจังหวัดอุดรธานีพื้นที่อำเภอบ้านผือ นายทรงพล ประดิษฐ์ด้วง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สมาชิกกาชาดอำเภอบ้านผือ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมรับบริจาคโลหิต มียอดผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 166 ราย
    ผ่านการคัดกรอง 126 ราย
   ปริมาณโลหิตที่ได้ 37,800 ซีซี
   มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 7 ราย
   บริจาคอวัยวะ 7 ราย
    โดยได้มีการป้องกันของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ประชาชนผู้ร่วมบริจาคโลหิต ตรวจวัดไข้ เว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าบริจาคโลหิต
     ในการนี้ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์โอบอุ้ม ดูแล และห่วงใยชาวอุดรธานี อำเภอบ้านผือ โดยอำเภอบ้านผือได้เตรียมปรับพื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือ ศูนย์โอบอุ้ม ดูแล และห่วงใยชาวอุดรธานี อำเภอบ้านผือ กรณีหากเกิดการระบาดวงกว้างและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่หนักได้จำนวน 50 เตียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำรองเตียงในโรงพยาบาล ไว้รองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก ต่อไป