อำเภอกุมภวาปีเยี่ยมผู้สูงวัยร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

     นายสยาม ศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนายสุชาติ  ทอนมณี   นายอำเภอกุมภวาปี พร้อมด้วย นางเบ็ญจมาศ  เทพจันทร์ ปลัดอำเภอ/สมาชิกกลุ่มกาชาดอำเภอกุมภวาปี มอบชุดของขวัญ และเงินขวัญถุงให้ผู้สูงอายุที่มี อายุ 100 ปีขึ้นไป ตามโครงการกาชาดเยี่ยมผู้สูงวัยร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี ดังนี้
1. นายพรมมา  เลิศฤทธิ์ อายุ 107 ปี บ้านเลขที่ 93 หมู่ 5 ตำบลเวียงคำ
2. นายทอง วันณี อายุ101 ปี บ้านเลขที่ 12 ม.9 ต.เวียงคำ 
         ทั้งนี้ได้เยี่ยมเยียน ถามไถ่ และให้กำลังใจผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ รวมถึงแนะนำการปฏิบัติตัว การดูแล รักษาตนเอง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอุดรธานีอย่างเคร่งครัด