ตรวจเยี่ยมการสาธิตและฝึกซ้อมการจับกุมผู้ป่วยจิตเวช

วันจันทร์ ที่ ๒๖ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

       นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ได้ตรวจเยี่ยมการสาธิตและฝึกซ้อมการจับกุมผู้ป่วยจิตเวช ในเขตอำเภอกุมภวาปี พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนกุมภวาปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ ๔ อำเภอกุมภวาปี ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี