พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. 
        นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อด. เป็นประธานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 ให้แก่นายปรีชา พรมกูล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์ อปพร.ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี