มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันพุธที่ ๒๑ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

            นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ และถุงยังชีพพร้อมเงินสด จากสำนักงานเหล่าชาดจังหวัดอุดรธานี 
        โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  ผู้แทนนายอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้แทน พมจ.อด. นายก อบต.เชียงพิณ กำนัน ผญบ. จิตอาสา อสม.ฯลฯ ร่วมกิจกรรม 
         ทั้งนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณบ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ ๕๐ ม.๔ ต.เชียงพิณ  อ.เมือง จ.อุดรธานี