ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

 

สารคดียุทธศาสตร์ชาติ EP.1

 

 

สารคดียุทธศาสตร์ชาติ EP.2

 

สารคดียุทธศาสตร์ชาติ EP.3

 

สื่่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดาวน์โหลด